Child With special Need Hostel

श्री सालमसिंग डावर
(वार्डन )
श्रीमती राखी मायरीया
(केअर गिवर )
श्रीमती कमला डूडवे
(केअर गिवर )
श्री मुकेश चौहान
(चौकीदार )
श्री राकेश अजनारे
(सहायक रसोईया)
श्री दिनेश
(स्‍वीपर)